fbpx

NAŠE MÝDLA

Mýdla se záměrem…
Přírodní mýdla z rostlinných olejů za studena lisovaných.

Používáme slovo mýdlo jako přívlastek něčeho, co vzniká v naprostém souladu s tělem i duší. Nejde jen o výrobek — mýdlo, šampón či krém, jde především o pomůcku, která nám, co ji vyrábíme, dává nahlédnout ke zdroji, k duši, do úplné hloubky srdce. 

Je to prostředek či prostředník, který s každým, koho potká, koho se dotkne či na něj pohlédne, dostane do stavu, který mu dovolí nahlédnout hlouběji k sobě samému a dál ke každému z nás jako celku. Přes umění individuality k sounáležitosti všeho a všech. Dává nám možnost vědomě se připojit k jemnějším vibracím Země. Nabízí možnost se vědomou a láskyplnou péčí o sebe sama podílet na zjemnění energií kolem nás. Péčí o sebe se staráme o celou Zemi se stejným vědomím, úctou a něhou… Tím, že si dopřáváme lásku sobě i ostatním ve všem, co děláme a tím se vzájemně obohacujeme o něžné esence tak silné, jak jen láska může být.

Divoká jízda

Skrze mýdlo se noříme do nespoutané a divoké jízdy k sobě. Vznikání výrobků, je komplexní tvorba, kde samotný proces je to nejvíc, co umíme ze sebe dát.

Jedinečnost, příběh…

Tvorba každé série je jedinečná a dle tématu propojená na všech úrovních, které v tu danou chvíli můžeme ovlivnit nebo si jen představit. Procházíme samotným procesem, ve kterém daný produkt nabízí podporu a možnost vyjádření. 

Při výrobě cyklických mýdel se orientujeme podle cyklu, všímáme si darů, které nám konkrétní doba přináší a manifestujeme je do/skrz/v  mýdla. Proces výroby začíná u samotného ladění se na sebe a dary, které na Zem přinášíme. Samotný proces se stává posvátným rituálem, kde se necháváme opečovávat mocí přírody Matky Země. Spojujeme se skrz přírodu sami se sebou, se svým já a jednotou zároveň. Přijímáme dary, které jsou nám nabízeny, abychom mohli na oplátku darovat kus sebe v kousku mýdla a tím vám dát možnost spojit se s esencí vyjádření sebe sama.

Mýdla sloužící k očistě před rituály a duchovní prací vyrábíme jako součást rituálu meditace, napojeni na čistotu okamžiku a soustředění se na tuto esenci ducha v nás. Vše děláme tak vědomě, jak jen umíme.

Vědomé používání

Mýdlo pod působením jemných energií, které máme ve vědomí (při výrobě), se stává příležitostí, pro nás všechny. Skrze čistotu, péči a obdarováváním sebe sama energií, kterou mýdlo nese, pomáháme vyjádřit vlastní smysl bytí. Vyjádřit sebe sama, tak jak to skrze tvorbu děláme i my. Darujeme si sobě vzájemně to nejcennější, co máme. Umožníme i ostatním připojit se do tohoto procesu. Obohacujeme kolektivní vědomí a společně působíme na všechny, kdo chtějí. Dáváme tím možnost všem naladit se na tuto energii. Energii osobních darů, energii, která sebou nese vyjádření svého potenciálu a projevení posvátného já v podobě ryzí, čisté a divoké individuality.

Synergie mýdla, těla a duše

Líbí se nám myšlenka fyzické čistoty, hluboké proniknutí mýdla pod kůži. Stejně jako vědomí čistoty duše a hluboké sestoupení k ní. Skrz fyzickou krásu našeho těla můžeme promítnout krásu naší duše. Věříme, že naše zdraví je vidět na zdravé kůži. Naše zdraví je odrazem naší duše. Zdravá projevená duše je krásou našeho těla. Duše, Tělo a Mýdlo se stávají synergií a vzájemně se podporují, utvářejí a přináší světu to, co potřebuje. Pohlazení těla přírodní silou stejně jako pohlazení duše, energií jemnou a silnou zároveň jak jen naše vědomá myšlenka může být.

Síla přítomného okamžiku

Prosté umývání se stává rituálem, kde se čas zastaví a síla přítomného okamžiku na nás působí společně s kouzlem mýdla, na všech úrovních a rovinách. Tančí po našem těle, propíjí se do hlubších vrstev pokožky, až k jednotlivé buňce, ve které působí na DNA a otevírá její neobjevený potenciál (na pomyslné škále nevyjádřeného potenciálu genového fondu). Působí i na tekutinu v mezibuněčném prostoru a předává informace do mýdla vložené. Přes fyzické tělo, skrze buňku, k propojení s nekonečnem vesmíru.

Od fyzického těla přes jemně hmotná energetická těla, která nás obklopují až k propojením s jednotou, vesmírem, bohem… Cyklus podpořený všemi směry dovnitř a ven, nahoru a dolů…

Proces výroby začíná na poli 

Výroba je zaměřená na vědomý proces vzniku, tak jako na složení jednotlivých surovin. Hledáme, sbíráme a nakupujeme takové suroviny, které jsou v souladu se záměrem. Používáme suroviny, které podporují a zesilují vědomé působení mýdla.

Snažíme se, aby se lidé pěstující suroviny na výrobu olejů starali o vše s láskou a péčí tak jako my o mýdla a ty o sebe. Aby byliny a přísady byly kvalitou čisté a dobrou energií nabité. Snažíme se využít prostor, ve kterém se dá dodat informace jako je péče, láska, duše, něha, čistota, srdečnost, a informace o tématech směřujících k sobě, k duši a jejím darům. Prostor vidíme už v prostředí a půdě pro pěstování bylin, plodin pro vznik olejů a jiných příměsí. V láskyplné péči při procesech lisování, sbírání, balení a převozu. Důležítý je pro nás i jejich obal/neobal, skladování, převoz k spoludistribuci, která se o výrobky stará s úctou a láskou jako my a přidává další esence, pro které si je vybíráme. Samotný prodej a cesta jsou dalším prostorem, který je možné vyplnit jasnou informací k transformaci.

 

 

Rychlý kontakt

Michala Kořínková
+420 724 689 661
michala@dagara.cz